Phương thức thanh toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Khi khách hàng đăng ký thành viên với chúng tôi, khách hàng hãy lựa chọn cho Công ty mình hình thức và thời gian thanh toán phù hợp theo quy ước của MDTechVina

Hình thức thanh toán

◊ Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt ngay khi chúng tôi giao hàng

◊ Thanh toán chuyển khoản theo các lịch trình có sẵn

Thời gian thanh toán

Khahc hàng có thể thỏa thuận thanh toán theo 3 kỳ trong tháng như sau:

Thông tin chuyển khoản

Tến tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI ĐẾN

Tài khoản: 0821000162004

Ngân hàng: Ngân hàng An Bình – Phòng giao dịch Đại Kim, Hà Nội